Základní informace

Souběžný dovoz léčiv je založen na rozdílech cen stejných léků v jednotlivých zemích EU. Stejný přípravek vyráběný jedním výrobcem je prodáván v různých zemích EU, díky rozdílné cenové politice jednotlivých států, za různé ceny. Pokud je přípravek registrován jak ve zdrojové, tak i v cílové zemi, je možno jej, na základě povolení národní lékové agentury (v ČR je  to Státní ústav pro kontrolu léčiv – SÚKL) přivézt a adaptovat na lokální trh. Adaptace na lokální trh může být provedena dvěma způsoby – přelepením textů na originální krabičce nebo přebalením do nové krabičky s lokálními texty. K oběma způsobům náleží přidání lokálního příbalového letáku. Takováto adaptace smí být opět provedena pouze na základě povolení národní lékové agentury. Takto zadaptovaný přípravek smí být v cílové zemi distribuován pod svým registračním číslem souběžně s přípravkem referenčním, tedy tím, který již na trhu distribuován je.