Otázky a odpovědi

Otázka:

Co je to souběžný dovoz?

Odpověď:

Souběžný dovoz je založena na rozdílu cen stejného přípravku v různých zemích EU, kdy díky principu volného pohybu zboží v rámci EU je možné tento přípravek nakoupit v zemi, kde je levnější a prodat v zemi, kde se prodává dráž za nižší cenu.

Souběžný dovoz funguje v různých odvětvích, ale v případě souběžného dovozu léčiv je tento dovoz možný pouze na základě povolení uděleném státní lékovou agenturou (v ČR Státní ústav pro kontrolu léčiv). Léčiva navíc musí být adaptována pro lokální trh, tj. musí být přebalena do krabičky nebo přelepena etiketami s lokálními texty a zároveň musí obsahovat lokální příbalový leták. I tato adaptace je pod přísnou kontrolou lékových agentur.

 

Otázka:

Proč jsou ceny stejných léků v různých zemích EU rozdílné?

Odpověď:

I když je Evropa brána jako jeden velký trh, jednotlivé vlády kontrolují cenu výrobků takovým způsobem, že v každé zemi prodávají tyto výrobky za rozdílné ceny. Dále tím, že v každé zemi funguje zdravotní pojištění jinak, léčiva jsou oceňována rozdílně, což dále přispívá k rozdílu cen. 

 

Otázka:

Slyšel jsem, že souběžně dovážené výrobky jsou často v horší kvalitě v porovnání s originálem, je to pravda?

Odpověď:

Souběžně dovážené přípravky jsou vždy stejné jako originál (označuje se jako referenční přípravek). Jediným rozdílem je, že tyto přípravky byly vyrobeny pro jinou zemi EU a v rámci adaptace pro český trh mohou vykazovat rozdíly v barevném provedení krabičky, případně je evidentně cizojazyčná krabička přelepena etiketami s českými texty. Všechny tyto úpravy jsou však schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv a vyhovují tak plně užití na českém trhu. Firma Pharmedex, jakožto jeden z prvních a největší souběžný dovozce podléhá plně veškerým zákonům, vyhláškám a regulacím jako jakákoliv jiná farmaceutická společnost, což Vám zaručuje, že od nás vždy dostanete naprosto bezpečné a spolehlivé přípravky.

 

Otázka:

Jaké jsou výhody souběžně dovážených přípravků?

Odpověď:

Hlavním přínosem ze souběžného dovozu léčiv jsou úspory. Tím, že souběžný dovoz přináší jako jediný na trh s léčivy konkurenční prostředí, nutí tím farmaceutické firmy držet cenu přípravku na stabilní úrovni a nezdražovat jej. Protože souběžně dovážený přípravek je levnější než přípravek referenční, snižují se pro pacienty doplatky u léků částečně hrazených pojišťovnou.

 

Otázka:

Může souběžný dovoz léčiv provozovat kdokoliv?

Odpověď:

Ne, souběžný dovoz léčiv smí provozovat pouze firmy s uděleným povolením k souběžnému dovozu. Firma Pharmedex, jako největší souběžný dovozce v ČR, stejně jako kterákoliv jiná farmaceutická společnost musí splňovat množství zákonů, vyhlášek a regulací přijatých k tomu, aby bylo zabezpečeno, že veškeré dokumentační, výrobní a distribuční aspekty splňovaly nejvyšší standardy. Všechny tyto aspekty jsou kontinuálně kontrolovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

 

Otázka:

Koupil jsem si lék, který běžně užívám, ale zdá se mi, že má tentokrát trochu jinou krabičku, jak mám poznat, zda nejde o padělek?

Odpověď:

Pokud jste lék koupil v lékárně, už to by pro Vás mělo být zárukou nákupu registrovaného přípravku. Na každé krabičce je uvedeno registrační číslo přípravku, které lze ověřit na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (zde je odkaz: www.sukl.cz/modules/medication/search.php), kde zadáte jméno vašeho léku a v seznamu můžete vyhledat, zda se tam registrační číslo uvedené na krabičce vyskytuje. U souběžně dovážených přípravků je navíc na krabičce uveden i souběžný dovozce (např. Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Praha).

 

Otázka:

Koupila jsem v lékárně přípravek Mirena, který souběžně dovezla společnost Pharmedex. Můj lékař mi Mirenu odmítl zavést s tím, že se jedná o plagiát, na který se navíc nevztahuje žádná záruka a poslal mne zpět do lékárny Mirenu vyměnit. Má můj lékař pravdu? Pokud bych trvala na zaveden této Mirenyí, mám se obávat nějakých vedlejších následků?

Odpověď:

Už fakt, že jste Mirenu koupila v lékárně Vám zaručuje, že jste nakoupila řádně registrovaný přípravek a žádný plagiát. Na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv si můžete ověřit, zda registrační číslo na krabičce odpovídá řádně registrovanému produktu a zda se jedná o referenční nebo souběžně dovážený přípravek a kdo je jeho držitelem (zde je odkaz: www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=Mirena ).

Na přípravky souběžně dovážené se vztahují všechna pravidla a záruky jako na přípravek referenční. Co se týká užívání souběžně dodávaných přípravků, vzhledem k tomu, že se jedná o identický přípravek jako přípravek referenční, je jeho užívání úplně stejně bezpečné jako užívání přípravku referenčního. V tomto případě, kdy by Vám lékař zavedl souběžně dováženou Mirenu, veškeré reakce Vašeho těla budou zcela shodné jako při zavedení Mireny referenční.

Pokud bude Váš lékař nadále trvat na výměně Mireny, zašlete nám prosím jeho jméno a kontakt na něj, rádi mu osobně vysvětlíme podrobnosti k souběžnému dovozu.

 

Otázka:

Kde můžu dostat souběžně dodávané přípravky?

Odpověď:

Všechny souběžně dodávané přípravky můžete dostat, stejně jako přípravky referenční, pouze v lékárnách. Všeobecně platí, že všechny léčivé přípravky, v rámci správné distribuční praxe, může pacient dostat pouze v lékárně.